<--! code By --> <--! code By --> جاذبه هاي تاريخي فرهنگي استان سمنان
معرفی وبلاگ
جهانگردی را با ایرانگردی شروع کنیم. تچر tachar نام یکی از کاخهای تخت جمشید است و این کاخ زیبا کاخ خصوصی داریوش بوده و به علت پنجره هائی که به سمت نور دارد به این نام مشهور شده است به معنای کاخ زمستانی می باشد.
دسته
لينك هاي مفيد
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 186042
تعداد نوشته ها : 3761
تعداد نظرات : 76
PageRank --------------------------------
 جاذبه های گردشگری  ایران
-----------کد لوگوی ما--------- --------------------------------- تماس با ما ---------------------------------
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

خانهابراهيم خان:در روستاي ملاده، پنجاه و پنج كيلومتري شمال شرقيسمنان، در يك مكان بسيار خوش آب و هوا قرار دارد. اين خانه در يك باغ مصفا ساختهشده و ساختمان قراولخانه يا عمارت كلاه فرنگي در گوشه ديگري از اين باغ قرار گرفتهاست.
 

 خانهتدين سمنان:جزو خانه هاي با ارزش قاجار است كه به صورت دو بخشبيروني و اندروني ساخته شده است. بخش بيروني اين خانه داراي دو طاق بزرگ و زير زمينو بخش اندروني شامل قسمت هاي تابستاني داراي بادگير و زمستاني و همچنين تعدادي اتاقكوچك و بزرگ مي باشد. بناي فعلي خانه محمديه اكنون به عنوان محل اداره ميراث فرهنگياستان سمنان مورد استفاده قرار گرفته است.اين خانه در خيابان طالقاني واقع شدهاست.

 

تيمچه پهنه:يكي ازبناهاي زيبا در دوره قاجاريه مي باشد كه در جوار مسجد امام و تكيه پهنه سمنان بناگرديده است. اين تيمچه داراي سه طبقه بوده كه براي كاربري تجاري مورد استفاده ميباشد.

گرمابه پهنه:از بناهايقرن نهم هجري قمري است كه در سال 856 ه. ق به دستور خواجه غياث الدين محمد ابنخواجه تاج الدين بهرام سمناني از وزراي دوره تيموري بنا گرديده است.اين گرمابه دربخش مركزي شهر سمنان و در كنار  مجموعه مسجد جامع، مسجد امام، تيمچه پهنه و راستهبازار قرار گرفته است. اين بنا در سال 1367 و پس از انجام عمليات مرمت به صورت موزهتغيير كاربري داده و هم اكنون مورد بازديد مي باشد.

 

بازار شاهرود:يكي ازبازارهاي تاريخي و بزرگ استان مي باشد كه در مركز شهر شاهرود قرار دارد. قدمت اينبازار به دوره قاجاريه بازمي گردد. بازار شاهرود علاوه بر راسته اصلي داراي سه سوقو چهار سوق و چندين كاروانسرا و حمام و آب انبار و مدرسه مي باشد و از نظر اقتصادياز جايگاه ويژه اي در شهر برخوردار است.

 

تپه حصار:يكي ازمهمترين محوطه هاي دوران پيش از تاريخ در فلات ايران محسوب مي گردد. اين تپه تقريبادر سه كيلومتري جنوب شرقي شهرستان دامغان واقع شده است. اين تپه نخستين بار توسطپروفسور ارنست هرتسفلد و سپس به وسيله اريك اشميت مورد كاوش هاي باستان شناسي قرارگرفت. با توجه به نتايج حاصله از اين كاوش ها و اشياء مكشوفه، تپه حصار دامغانداراي سه دوره حصار I، حصار II و حصار III مي باشد كه در دامغان و در دو كيلومتريجنوب شرقي واقع شده است.

 

تپه سنگ چخماق:از دوبرجستگي كوچك تشكيل شده است كه حدود 150 متر از يكديگر فاصله دارند. پروفسور ايچيماسودا در بررسي هاي سال 1348، اين تپه را مورد شناسايي قرار داد و در طي دو فصل درسال هاي 50 و 1352 حفاري آن را سرپرستي كرد. بر اساس اطلاعات موجود در برجستگي غربيكه آثار  آن معرف دوره قديمي تر از آثار برجستگي شرقي هستند، پنج لايه و در برجستگيشرقي شش لايه استقراري شناسايي شد. به اعتقاد كاوشگر ژاپني اين تپه باستاني متعلقبه دوره نو سنگي و هزاره پنجم پيش از ميلاد است. خمره هاي تدفين كودكان، سفال هايمنقوش (هندسي)، اشيا سنگي و سفالي تيغه ، تيشه ، پيكرك انسان و حيوان از جمله آثاربه دست آمده از اين محوطه است.

 

موزه شاهرود:بناي فعليموزه شاهرود در حقيقت ساختمان قديم شهرداري (بلديه) شاهرود است. اين موزه در سال 1368 گشايش يافت. موزه شاهرود داراي دو بخش مردم شناسي و باستان شناسي در دو طبقهاست. در بخش باستان شناسي اين موزه، آثاري از تپه هاي تاريخي شاهرود، دامغان وسمنان از جمله تخت سنگ چخماق به نمايش درآمده است. همچنين در بخش مردم شناسي،اشيايي همچون پوشاك سنتي، زيورآلات، دست بافت ها، اسناد و قباله ها قرار دارد.

 

آب انبار گرمسار:اينآب انبار در مركز شهر گرمسار و در مجاورت مسجد جامع ، در جنوب ميدان امام و در جواربازارچه شهر قرار دارد. آب انبار مذكور داراي چهل پله و پاشير بزرگ و عريض بوده كهبا مخزن استوانه اي شكل و بادگيري بر فراز آن مربوط به دوره قاجاريه مي باشد.

 

آرامگاه شيخ ابوالحسنخرقاني:عارف نامي قرن 4 و 5 هجري قمري، در شمال شهرستان شاهرود ودر روستاي قلعه نوخرقان قرار دارد. محراب اين بنا كه متعلق به دوره ايلخاني است ازجمله مهمترين بخش هاي بناي فعلي اين آرامگاه محسوب مي شود. در سال هاي اخير بناياين آرامگاه توسط انجمن آثار ملي مورد مرمت و بازسازي قرار گرفت.

 

آرامگاه محمد ابراهيم حاكم -پيرعلمدار:بناي پير علمدار و يا  ايالت قومس مربوط به زمان سلطان محمدغزنوي است. اين عصر در سال 417 هجري قمري ساخته شده است. اين بنا داراي تزييناتفضاي داخلي با خط كوفي و به صورت نقش برجسته مي باشد. همچنين فضاي بيروني بناي پيرعلم دار داراي كتيبه و تزيينات آجركاري است.در دامغان، جنب مسجد جامع واقع شدهاست.

 

دروازه ارگ سمنان:بناياصلي ارگ شهر سمنان در زمان بهمن ميرزا بهاء الدوله فرزند فتحعلي شاه قاجار حاكمسمنان احداث گرديد. اين بنا كه در واقع ارگ دولتي و مقر حكومتي سمنان در دورانقاجاريه محسوب مي شد، شامل دو دروازه است كه دروازه جنوبي آن در اثر گسترش شهر ازميان رفته و بناي دروازه شمالي (دروازه فعلي) موجود مي باشد. ساخت اين بناي تاريخيدر سال 1302 هجري قمري به پايان رسيده است ارگ سمنان داراي تزيينات آجركاري وكاشيكاري بي نظيري است كه درميدان ارگ سمنان واقع شده است.

 

مسجدجامع سمنان:از شمار كهن ترين آثار به جا مانده از دوران پر شكوهاسلامي است كه نشانگر مدنيت و رشدو نبوغ هنري معماري اين خطه مي باشد. بناي اينمسجد تك ايواني است. طبق متون تاريخي زمان ساخت اين مسجد به قرن سوم هجري قمري برميگردد و درخيابان امام (ره) واقع شده است.  

 

مسجدامام سمنان:يكي از يادمان هاي عصر قاجار است. مسجد امام يا مسجدسلطاني نمونه كامل مسجد چهار ايواني و معرف معماري عصر قاجار است. اين مسجد در سال 1242 هجري قمري توسط حاج سيد حسن از علماي بزرگ شهر سمنان و در دوره فتحعلي شاهقاجار ساخته شده. در منابع آمده است كه هزينه ساخت مسجد امام از مصادره اموالذوالفقارخان، حاكم جبار وقت سمنان تامين شده است كه اين بنا درخيابان امام (ره) واقع شده است.

 

مسجدتاريخچه:مجموعه بناي خدايخانه يا تاريخانه در حدود سال 300 هجريقمري بنا گرديده است. اين مسجد نمونه بسيار زيبا و كاملي از مساجد قرون نخستيناسلامي به شمار مي رود. شيوه معماري اين مسجد ماخوذ از معماري دوره ساساني است. ساختمان مسجد تاريخانه، شامل يك صحن يا حياط مركزي است كه اطراف آن را رواق هايسرپوشيده احاطه كرده است. شبستان اين مسجد بر روي هجده ستون مدور استوار شده است. اين ستون ها داراي يك متر و نيم قطر هستند طبق كتيبه كوفي مسجد، مناره كنوني اينمسجد داراي 25 متر ارتفاع است، به همت بختيار بن محمد در قرن پنجم هجري قمري ساختهشده است. اين مسجد كه در طي قرون متمادي، بارها مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته، پساز مسجد جامع فهرج، يكي از كهن ترين مساجد ايران محسوب مي شود. بناي مذكوردردامغان، خيابان ايستگاه واقع شده است.

 

برج كاشانه و مسجد جامعبسطام:يكي ديگر از زيبايي هاي معماري مجموعه تاريخي بسطام، بناييمعروف به برج كاشانه در ضلع جنوب شرقي مسجد جامع بسطام است. برج كاشانه با ارتفاع 20 متر از خارج داراي 30 ترك و از داخل ده ضلعي است. ساختمان اين برج آجري است و دراصل گنبدي مخروطي داشته كه زير آن با كاشي فيروزه اي تزيين شده است. در بخشي از آننيز كتيبه اي قرار دارد كه معماري آن را محمد بن حسين بن ابي طالب دامغاني و ايجادآن را حدود سال 700 هجري قمري ذكر كرده اند. مسجد جامع بسطام نيز كه در زمان حكومتغازان خان ( در فاصله سال هاي 700 تا 706 هجري قمري) بنا شده در ضلع شمالي اين برجقرار دارد. ميانسراي اين مسجد مستطيل شكل و داراي ابعاد 17 × 18،5 متر مي باشد

 

مسجدجامع دامغان:در مركز شهرو در بافت قديم شهر ضلع جنوبي و در منتهي اليه شرقي بازار قرار گرفته است. اين مسجدداراي ايوان رفيع مناره سلجوقي شبستان و زير زمين زيبا مي باشد. درب ورودي اصلي اينمسجد از سمت بازار و از محل قيصريه منشعب شده كه پس از عبور از دالان و عبور ازمقابل مدخل ورودي منار سلجوقي به حياط وارد شده و زيبايي اين مسجد با مشاهده منارسلجوقي كه بر حياط سايه دارد كامل مي گردد.بنا در دامغان، خيابان ايستگاه واقع شدهاست.  

 

مسجد بايزيدبسطامي:اين مسجد به شكل مستطيل و به ابعاد 6 × 10 و در دو رديفستون سه تايي با پوشش مسطح چوبي بنا شده است. زيباترين بخش اين مسجد، محراب گچ بريشده آن است كه با نقوش هندسي، اسليمي و گل هاي چهار پر تزيين شده است.بخش فوقانيمحراب را با كتيبه هايي به خط ثلث و نستعليق، در دوره ايلخاني و قاجار آراسته اند. نام سازنده اين بنا در كتيبه مسجد به اين صورت نوشته شده است : ( استاد محمد بنالحسين بن علي بن ابي طالب المهندس البنا الدامغاني ) ارتفاع محراب 3،9متر و عرض آن 3،3 متر مي باشد و داراي كتيبه هايي است كه در آن آياتي از سوره بقره و  توبه نوشتهشده است. ساخت مناره آجري مجموعه بسطام مربوط به تاريخ 514 هجري قمري است. اينمناره داراي تزيين آجري كاري در طرح هاي هندسي است. در قسمت جنوبي حياط مجموعه،بقعه امام زاده محمد قرار دارد كه با توجه به متون تاريخي اين بقعه را مدفن يكي ازنوادگان امام صادق (ع) مي دانند. ساختمان اين بنا گنبدي مخروطي و سه پوش دارد. اينبنا از داخل مربع شكل (4،5 × 4،5 متر) و داراي تزيينات زيباي گچبري است. در بسطام،ميدان امام (ره) قرار دارد

 

كاروانسراي سنگيآهوان:كاروانسراي سنگي آهوان از جمله مهمترين كاروانسراهاي استانسمنان است كه با سنگ و ملات ساروج، در منطقه سردسير و كوهستاني آهوان ساخته شدهاست. پلان اين كاروانسرا چهار ايواني است. زمان ساخت اين كاروانسرا ظاهرا مربوط بهدوره صفويه مي باشد و در  منطقه گردنه آهوان سمنان واقع شده است.

 

كاروانسراي دهنمك:يكياز كاروانسراهاي زيباي منطقه گرمسار، كاروانسراي دهنمك بوده كه به صورت چهار ايوانيساخته شده است.اين كاروانسرا در روستاي دهنمك و در 35 كيلومتري شرق گرمسار واقعاست، قسمت شاه نشين اين كاروانسرا، بر فراز درب جنوبي آن قرار گرفته است

 

كاروانسراي قصربهرام:كاروانسراي زيباي قصر بهرام در جنوب گرمسار و در دل كويرمركزي در منطقه سياه كوه ساخته شده است. نقشه اين كاروانسرا چهار ايواني بوده وداراي نماسازي سنگي مي باشد. از جمله مهمترين ويژگي هاي اين كاروانسرا، سيستمآبرساني پيشرفته آن است كه در 70 كيلومتري جنوب شرقي گرمسار واقع شده است.

 

كاروانسراي عينالرشيد:دردوكيلومتري جنوب غربي كاروانسراي قصر بهرام بوده و درمسير راه تاريخي سفيد آب سياه كوه قرار دارد. از نظر اندازه كوچك تر ازكاروانسراي قصر بهرام بوده و براي ساخت آن از مصالح سنگي براي پي و سكو سازياستفاده شده است. مصالح به كار رفته در ديوارها و سقف عمدتا آجري مي باشد كه با دقتفوق العاده اي در كنار هم چيده شده است. سقف اين كاروانسراي صفوي دچار آسيب جدي شدهاست كه شايد بهره برداري كمتر كاروانيان به دليل وجود راه ديگر ( سفيد  آب لكاب وسياه كوه ) بوده است.

 

امام زاده سيدجعفر:ميدان هنر معماري ايران، در اين مجموعه بسيار وسيع بوده وريزه كاري هاي هنر به وضوح در اين مجموعه ديده مي شود. بقعه امام زاده محمد آرامگاهشاهرخ و بناي چهل دختر و مقبره امام زاده سيد جعفر هر يك به تنهايي گوياي يك هنرتكامل يافته است كه در نهايت اين مجموعه تاريخي را نمايش مي دهد. بناي دو اثرتاريخي امام زاده سيد جعفر و برج چهل دختر متعلق به دوره سلجوقي است. اين بنا دردامغان، خيابان امام، جنب شهرداري واقع شده است.

 

امامزاده محمدديباج:از جمله بناهاي ارزشمند دوران ايلخاني است كه با پلان هشتضلعي و با گنبد رك، شكل گرفته و در شمال غرب شهرستان دامغان و در شهر ديباج قرارگرفته است.

 

امام زاده علياكبر:بناي امام زاده علي اكبر يكي از زيبايي هاي شهرستان گرمسارمحسوب مي گردد. بخش اصلي اين امام زاده مربوط به دوره ايلخانيان بوده و شبستان وايوان چسبيده به آن مربوط به دوره قاجار است. جلو خان و سه درب ورودي و هشتي بسيارزيباي اين بنا نيز از ديگر بخش هاي مربوط به عصر قاجاريه در اين مجموعه است.اينبناي قديمي درجنوب خط راه آهن گرمسار به سمنان قراردارد . 

 منبع 


دسته ها :
1390/12/28
X